Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor bedrijfsleven en gemeente

De gemeente gaat de exploitatie van de havens in 2017 onderbrengen in een nog op te richten havenbedrijf. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van zowel het bedrijfsleven als Harlinger Belang in vervulling. Al sinds 2010 pleiten wij voor een havenbedrijf, met de gemeente als enig aandeelhouder. Dit bedrijf opereert zelfstandig, staat los van de politiek …

Lees verder »

Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Harlinger Belang heeft afgelopen woensdag ingestemd met gemeentelijke begroting voor 2017. Een begroting waarmee Harlingen, als relatief kleine en zelfstandige gemeente, volgens fractievoorzitter Jappie Saakstra: “investeert in mensen, in werk en in de stad“. Hij refereerde daarbij aan recente en geplande ontwikkelingen in het sociaal domein en in het straatbeeld. Wel vroeg de raadsfractie aandacht voor een …

Lees verder »

Begroting bomvol Harlinger Belang wensen

Sinds 2014 vormt Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA een coalitie. In het gezamenlijke coalitieprogramma zijn veel punten uit ons verkiezingsprogramma opgenomen. Hieraan heeft het college de afgelopen jaren reeds uitvoering aan gegeven. In de door haar voorgestelde begroting voor het komende jaar herkennen wij veel van onze wensen. Een aantal hiervan zijn: In …

Lees verder »

Raadsleden houden voortaan spreekuur

Donderdag houdt Harlinger Belang haar eerste spreekuur voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Van 19:30 tot 20:30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen in de stationsrestauratie en een probleem, klacht, mening of idee voorleggen aan de raadsleden. Voortaan zal de partij iedere maand een spreekuur houden. Eerder hield Harlinger Belang maandelijks een openbare fractievergadering. Hierin werden voornamelijk onderwerpen  van …

Lees verder »

Oudere berichten «